Studieförbunden: ABF, BILDA, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, SENSUS, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan behövs även i framtiden.

Jag deltar själv i en studiecirkel som kallas för Alpha-kurs. Den bedrivs genom ett samarbete mellan studieförbundet Bilda och Frälsningsarmén i Huskvarna. Genom denna cirkel har jag fått ökade kunskaper om Jesus och fått uppleva en gemenskap i gruppen som är ovärderlig i dessa tider, då ensamheten är stor. För mig är Frälsningsarmén och deras verksamhet nyckeln ur eller rättare sagt förbi ensamheten.

Jag fick min dödsdom på grund av cancer i tjocktarmen, i lymfkörtlarna ovanför hjärtat och lungorna  för ett år sedan. Efter att jag fått dödsdomen inträffade ett mirakel. Helt plötsligt  fanns ingen cancer i lymfkörtlarna och lungorna. Efter en lyckad operation var cancern borta från tjocktarmen. En tumör på cirka ett kilo togs bort.

Annons

Om denna händelse har jag berättat i cirkeln och på det viset fått en diskussion om cancer, som har blivit en folksjukdom. Var tredje person som lever idag kommer att få cancer under sin levnad. Här är folkbildningsinsatser viktiga både för individerna som drabbas - både patienterna och deras nära och kära, men också för samhället i stort.

I  min situation är det viktigt med fysisk aktivitet, men lika viktigt är det med “hjärngymnastik”. Och det får jag i studiecirkeln.

Vi som deltar i cirkeln hos Frälsningsarmén törstar efter kunskap och möjligheter till att utvecklas tillsammans med andra. Möjligheten till gemenskap är a och o, i cirkeln gäller vi - inte ni. Tillsammans är vi starka.

Studiecirkeln har funnits i 116 år. Och den behövs även i framtiden.

Hans Mannefred

Folkbildare/fristående samhällsdebattör