-Andreas är en bärande kraft och en stark profil i Jönköpingspolitiken och det avspeglar sig i ett stort stöd bland medlemmarna i provvalet, säger nomineringskommitténs ordförande Simon Rundqvist.

Rundqvist uppger att partiet inför provvalet fått in en ovanligt stor mängd nomineringar.

-Folk ser att vi får saker gjorda, håller sams, är förberedda och arbetar hårt för kommuninvånarnas bästa. Vi märker att det gör det attraktivt att engagera sig hos oss, säger Simon Rundqvist (KD).

På andra plats i provvalet kom Cecilia Hjort-Attefall, följt av Margaretha Strömberg på tredje plats, Carl Cunningham på fjärde och Anders Hulusjö på femte plats.

Nomineringskommittén inleder nu arbetet med att slutligen sätta samman valsedeln till kommunfullmäktige.