Flera miljoner människor befinner sig på flykt från krig och förföljelse och Jönköpings kommun är en av kommunerna där man tar emot flyktingar. Men det har varit problem att hitta både bostäder och gode män till flyktingarna och för ungefär två veckor sedan gick kommunen ut med en stor annonskampanj där man sökte efter privatpersoner och hyresvärdar som vill hyra ut bostad till flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. Just nu handlar det om 20 bostäder som behövs.

Sju personer har hört av sig
– Vi har velat ha kontakt med folk och vi har sju stycken som hört av sig till oss. Men fyra av dessa gällde boende i andra kommuner och två av dem var korttidsboende från november till mars, säger Åsa Jonsson Sköld, funktionschef vid individ- och familjeomsorgen, till Jnytt. Hon tillägger att de sistnämnda förslagen om en kortare tids boende är sådant som de kunde tips Migrationsverket om.
I Jönköpings kommun är det alltså bara en person som meddelat att man kan hyra ut till flyktingar, men det boendet var i en villa och enligt Åsa Jonsson Sköld ett alltför dyrt förslag.
– Vi hade hoppats på mer respons, på onsdag har vi informationsmöte där man kan få komma och ställa frågor.

Varför tror ni det har varit så dålig respons?
– Jag vet inte varför det är ett svalt intresse. Men vi har en svår bostadsmarknad överhuvudtaget. Det finns många människor med olika behov.
Kampanjen kommer att fortsätta i några veckor till och man kommer även att annonsera i media. Det är 20 personer som behöver boende och fem lägenheter hade varit optimalt menar Åsa Jonsson Sköld.
– Vi hoppas att det kommer att ge utdelning, säger Åsa Jonsson Sköld.

Fotnot: Vill du hjälpa till? Har du frågor? Kontakta Jönköpings kommun via telefonnummer 036-10 50 00 eller besöka www.jonkoping.se/oppnadindorr för mer information. Den 8 oktober anordnas det även en informationsträff för intresserade fastighetsägare.