Annons

Jag kan hålla med om att vildsvinen på sina håll orsakar stora skador och att vi måste hjälpas åt att hålla nere stammen.

Vi har under sista året fått möjlighet att använda nya hjälpmedel i jakten såsom mörkerriktmedel som kommer att underlätta jakten nattetid. Det är dock en ganska dyr utrustning. Jägarna är intresserade att använda dessa men de flesta har inte skaffat några ännu.

Ett förslag kan vara att markägarna hjälper till med införskaffandet av dessa hjälpmedel så att jägarna kommer igång med användandet. Det tar ett tag att ändra ett beteende.

Ett annat positivt förslag som säkert kommer att öka jakten är möjligheten att jägarna får möjlighet att sälja vildsvinsköttet direkt till konsument. Beslut kommer under året hoppas vi.

Väldigt positivt att hela 92% av markägarna upplåter eller vill upplåta jakten på vildsvin gratis till intresserade jägare. Detta har vi inom jägarkåren inte upplevt tidigare.

Annons

Om så stor del av markägarkåren är intresserade av att upplåta sin mark gratis för vildsvinsjakt borde LRF och Jägareförbundet kunna hitta ett sätt att öppna upp dessa marker för alla jägare. Vore ett bra sätt för nyblivna jägare och marklösa jägare att få tillgång till jakt samtidigt som vildsvinsskadorna minskar. Vi ser fram emot detta initiativ.

Gunnar Lindblad

Ordförande Jägareförbundet Jönköpings län.