Annons

Svar på Lotta Håkansson och Kristina Johanssons insändare ”Sjukvård. Hög tid för utökat högkostnadsskydd.”

Lotta Håkansson och Kristina Johansson är båda engagerade i Reumatikerförbundet nationellt och lokalt här i regionen.

Jag håller med skribenterna i sak om att det är viktigt för alla reumatiker att undvika infektioner och följa de rekommendationer om vaccination som ges. Reumatiker har i allmänhet mediciner som ökar risken att drabbas av infektioner.

Som sakupplysning vill jag dock förtydliga att Region Jönköpings Län har haft gratis pneumokock vaccination sedan mer än 15 år tillbaka. Denna vaccination har erbjudits tillsammans med den årliga influensavaccinationen.

Dessutom är regionen på väg att införa en ” seniorvaccination” för alla 70 åringar, en påfyllnadsvaccination för att förbättra immunskyddet för äldre.

Annons

Peter Iveroth

Läkare

Representant för KD i nämnden för Folkhälsa Sjukvård.