Annons

Redan nu går det att läsa sin patientjournal via nätet och nytt är alltså att det även går att få svar på blodprov digitalt. Det uppges vara något som många har efterfrågat.

– Många patienter med kroniska sjukdomar följer sina värden och vet exakt var de ska ligga. I stället för att de ska behöva ringa till sjukvården och fråga, eller att vården skriver till patienten även om normala värden, kan de själva gå in och läsa, skriver Inga Jonzon Eriksson, projektledare för journalen via nätet i Region Jönköpings län, på regionens hemsida.