Antalet godkända förarprov för b-körkort har minskat för både kvinnor och män sedan 2004. Andelen godkända prov är dock ungefär lika stor hos båda könen, enligt en utredning från Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Skillnader mellan könen
Enligt rapporten skulle några av förklaringarna till minskningen kunna bero på svårare körkortsutbildning, sämre ekonomi bland unga och bättre utbud i kollektivtrafiken. Rapporten visade även att det fanns vissa skillnader mellan kvinnliga och manliga förarprövares godkännandegrad av elever. Kvinnliga förarprövare godkänner fler A-körprov än manliga förarprövare.