För tillfället är det långa väntetider för att få komma till tandläkare i Jönköpings län. En person som har hört av sig till Jnytt säger att hon har väntat i drygt två år på att bli kallad. Nyligen damp ett brev med följande innehåll ner i brevlådan:

"Folktandvården i Jönköpings län har under en längre tid haft ett högt patienttryck. Det stora vårdbehovet har medfört att du som patient får vänta längre än vanligt för att komma till oss. Vi arbetar aktivt med åtgärder för att minska våra väntetider, bland annat har vi fokus på att rekrytera fler tandläkare. Vi hoppas att du som patient har förståelse för att du får vänta längre än planerat för att få komma till oss."

"Vi tvingas prioritera"

Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör i Region Jönköpings län, beklagar de långa väntetiderna men säger att det beror på tandläkarbrist.

Annons

– Det är för få tandläkare i Sverige. Både vi inom folktandvården och privattandvården står inför en generationsväxling, men det har vi vetat om länge, säger hon.

Hur slår detta mot patienterna?

– Det gör att vi inte kan ta emot nya patienter. Vi har en strid ström med folk som vill bli kunder, men vi har även svårt att hålla våra revisionspatienter. Vi tvingas prioritera. Först går akuta patienter, sedan kommer barn och därefter vuxna.

Har situationen förvärrats?

– Det går upp och ner. De senaste åren har det varit brist på både tandvårdspersonal och tandsköterskor. Tyvärr fick vi nej på vår ansökan om en KY-utbildning i Värnamo. Vi skulle behöva en tandsköterskeutbildning till i länet.

Vill starta utbildning

Vill du beskriva läget som akut?

– Nej, det är det inte. Vi har kontroll på det. Men vi kan alltid önska att vi kan ta emot de som vill bli våra patienter. Det är tråkigt att behöva säga nej.

För att råda bot på tandläkarbristen är förhoppningen att få till ytterligare minst en utbildning i länet. Jönköping University (JU) vill starta en tandläkarutbildning och har lämnat in en ansökan till Universitetskanslersämbetet.

– Det finns fyra utbildningar, och de utbildar som de alltid har gjort. Blir JU:s planer verklighet skulle det betyda en oerhörd positiv input i vårt län, säger Agnetha Bartoll.

Är tandläkare fortfarande ett attraktivt yrke?

– Ja, det tycker jag. Det krävs höga betyg för att komma in på utbildningen. Sedan måste vi vara duktiga på att få hit tandläkare från andra länder som har flyttat till Sverige och att de lär sig svenska.