Annons

Bristen på tandläkare gör situationen inom tandvården allvarlig utifrån två perspektiv. För det första handlar det om patienten som tvingas vänta på ett tandläkarbesök. Med tiden finns det en risk att små hål att bli stora. Tandhälsan riskerar därmed blir allt sämre och besöket allt dyrare. För det andra handlar det om den nuvarande tandvårdspersonalen som får arbeta i en allt stressigare miljö för att hinna med de långa köerna.

Läget riskerar dessutom att bli ännu värre de kommande åren. Enligt Tidningarnas Telegrambyrå (TT) beräknas runt 8 000 tandläkare gå i pension mellan 2014 och 2024, samtidigt som långt ifrån lika många utbildas. Den här bilden bekräftas också av Socialstyrelsen som bedömer att det framöver kommer fortsätta vara stor efterfrågan på både tandhygienister och tandläkare i stora delar av landet. Dessutom skriver ett stort antal tandvårdsdirektörer, i en debattartikel som publicerades på folktandvarden.se (180525), att de grupper som är i störst behov av hjälp med tänderna att bli större framöver – det vill säga barn och äldre. Något som kommer göra att behovet ökar ytterligare.

Annons

Samtidigt finns det stora geografiska skillnader när det gäller tillgången till tandvård. För den som är bosatt i någon av storstadsregionerna är tillgången till tandläkare relativt god, medan den som bor på mindre orter har en betydligt sämre tillgänglighet. TT (190122) konstaterar att tillgången till tandläkare till stor del avgörs av närheten till en utbildningsort. Ju längre till närmsta utbildningsort desto sämre tillgänglighet. Sådana här klyftor mellan stad och land riskerar att slita sönder Sverige och försämra förtroendet till välfärdssystemet.

Med anledning av att det i dag är brist på tandläkare i både Jönköpings län och angränsande län vill vi därför att en tandläkarutbildning ska starta på Jönköpings University. En förutsättning för att kunna korta köerna inom tandvården är att det utbildas fler tandläkare i hela Sverige. Ett behov som kommer öka framöver med tanke på de stora pensionsavgångarna som väntar.

Det pågår sedan en tid arbete i denna riktning och initiativ har tagits från Jönköpings University och Region Jönköpings län för att verka för en framtida utbildning. En ny och modern tandläkarutbildning i vid Jönköping University skulle bidra på ett mycket bra sätt när det gäller kompetensförsörjningen i tandvården men det krävs ett starkt politiskt tryck från hela länet samt ett fortsatt strategiskt och offensivt samarbete mellan lärosätet och Region Jönköpings län.

En jämlik tandvård i hela landet är en viktig del i arbetet med att sluta hälsoklyftorna. Menar vi allvar med detta krävs satsningar på nya utbildningsplatser inom tandprofessionerna.

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Rachel De Basso (S), regionråd i Region Jönköpings län och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård