Annons

Varje år diskuterar politikerna hur trafiksituationen på Brahegatan i Gränna ska lösas. När turistsäsongen drar igång blir trafiken mycket intensiv i området.

– Räddningstjänsten har reagerat och tycker att det är jobbigt vid utryckningar i området sommartid, berättar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Avfart i söder

Annons

Möte har hållits med Gränna city och näringslivet på orten inför sommaren. Det finns planer på en avfart i söder som mer permanent ska förbättra trafiksituationen. Men i väntan på det är alla överens om att någon tillfällig lösning måste till. De fordon som ska till campingen och Visingsö ska kunna ta vänster innan Brahegatan för att avlasta Brahegatan.

Det kan även införas parkeringsförbud för husbilar och husvagnar på Brahegatan eftersom de är bredare än andra bilar. Eventuellt kan parkeringstiden på Brahegatan minska till 15 eller 30 minuter.

– En del kommer att förändras inför sommaren, utan att det blir för mycket förändringar. Trafiken kommer att gå en annan väg än via Brahegatan som en kortsiktig åtgärd i avvaktan på att den nya infarten görs, säger Anders Samuelsson.

Förslaget har diskuterats i stadsbyggnadsnämnden, som har ställt sig positiv till det hela. Nu ska det hela diskuteras med citygruppen och handlarna i Gränna.

Senaste nytt i mobilen - ladda ner Jnytts app