Annons

Det var stor aktivitet på Vättern i helgen, samtidigt som det var premiär på kräftfisket så var Länsstyrelsens fisketillsyn i Jönköping och Västra Götaland tillsammans med Sjöpolisen Göteborg på plats i sjön för bevakning.
Tre större fångster av småkräfta beslagtogs liksom ett antal redskap utan flyktöppningar.
Minimimåttet på kräfta är satt till 10 centimeter för att kräftorna ska hinna reproducera sig innan de fångas. Flyktöppningar på kräftburarna finns till för att kräftor under minimimåttet ska kunna krypa ut ur burarna så att bara de stora fångas i buren.

Bra exempel…
Man har även helgens kontroller konstaterat att majoriteten av de fiskande märkt ut sina redskap korrekt med så kallade fiskekulor. De var även bra märkta med namn och telefonnummer samt F eller E för Fritidsfiske alternativt Enskild fiskerätt. Det ska enligt länsstyrelsen ha skett en påtaglig förbättring jämfört med föregående år.…
- Bevakningen av kräftfisket kommer ha fortsatt hög prioritet och särskilt fokusera på de brister som hittills har framkommit, säger Michael Bergström, fisketillsyningsman vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vid kräftfiske gäller:

Var noga med minimimåttet på 10 centimeter. Märk dina burar och kräftsump korrekt. Alla burar ..

Vid kräftfiske gäller:

Var noga med minimimåttet på 10 centimeter. Märk dina burar och kräftsump korrekt. Alla burar ska ha flyktöppningar på 28 millimeter. Kontrollera väderrapporten före fisket. Du är ansvarig för att ta in ditt redskap. Fiska endast om vädret tillåter dig att hämta in dina redskap under helgen, senast söndag klockan 17.00 samma helg. Var nykter på sjön.