Förra veckan beslutade Kommunstyrelsen att höja tomtpriserna i Jönköping med 15 procent. Det innebär att en tomt i centrala Jönköping från den 1:a februari kommer att kosta 900 000 kronor.
– Det beror på den allmänna kostnadsutvecklingen. Vi har inget uppdrag att tjänat pengar men heller inget uppdrag att tillföra skattemedel föra att kunna producera tomter. Tanken är att exploateringsverksamheten ska gå ihop sig och det gör den knappt, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör i kommunen till Jönköpings-Posten.

Olika priser i olika zoner
Tjänstemännen på tekniska förvaltningen ansåg att en höjning med 10 procent skulle räcka men politikerna i tekniska nämnden ansåg att det fanns utrymme för en större höjning.
Kommunen är indelad i olika tomtzoner. I zon A vilket är centrala Jönköping kommer en tomt i fortsättningen alltså att kosta 900 000. I zon B, Huskvarna Kaxholmen Gränna och Bankeryd blir priserna 455 000 kronor.

Fakta

Zon A: Jönköping 900 000 kronor.Zon B: Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen 455 000 kronor.Zo..

Fakta

Zon A: Jönköping 900 000 kronor.Zon B: Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen 455 000 kronor.Zon C: Barnarp, Norrahammar, Hovslätt, Taberg, Tenhult 305 000 kronor.Zon D: Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad 200 000 kronor.Zon E: Övriga planlagda områden: 130 000 kronor.

Tre områden har särskild prissättning:Åsen/Samset 900 000 kronor,Fagerslätt 600 000 kronorDrättinge Kaxholmen 650 000 kronor.