För tolfte året i rad har försäkringsbolaget If gjort en undersökning bland Sveriges grundskolerektorer om trafiksituationen runt skolorna.

Årets undersökning visar att fler rektorer än något tidigare år uttrycker sin oro över trafiksituationen. Det blir allt mer biltrafik och föräldrar håller för höga hastigheter utanför skolorna.

Det största hotet mot barnens säkerhet, enligt undersökningen, är föräldrar som lämnar och hämtar med bil och deras attityder till trafikreglerna har dessutom försämrats – en fjärdedel av rektorerna upplever att färre föräldrar respekterar trafikreglerna vilket kan jämföras med 19 procent förra året.

”Göras insiktsfullt”

– Vissa föräldrar kommer alltid ha ett behov av att skjutsa sina barn med bil, men det måste göras insiktsfullt och med hänsyn. Ett gemensamt ansvarstagande är en förutsättning för att vända trenden och förbättra trafiksituationen runt Sveriges skolor. Där kan och måste både kommuner, skolpersonal, elever och föräldrar bidra, säger Caroline Starck, informationschef på If, i en kommentar.

Annons

I Jönköpings län har 38 skolor deltagit i undersökningen, vilket innebär att alla skolor har deltagit.

I undersökningen framgår bland annat att 47,4 procent av rektorerna i länet upplever att biltrafiken runt deras skola har ökat de tre senaste åren och att 44,7 procent upplever att det är vanligare att elever blir skjutsade i bil till skolan av föräldrarna.

Exakt hälften tycker att trafiksäkerheten utanför skolan är ett problem.

Ett litet problem

Nästan var fjärde rektor rapporterar att det har inträffat en olycka eller trafikincident under deras tid som rektor, och 10,5 procent uppger att det har skett under det senaste året.

Hela 68,4 procent är oroliga för att det ska inträffa en allvarlig trafikincident runt skolan.

Den klart största trafikfaran anses vara att föräldrar lämnar sina barn i bil utanför. 57,9 procent menar att föräldrarna följer trafikreglerna, och höga hastigheter anses av majoriteten vara ett litet problem.

Var tredje rektor, 34,2 procent, tycker att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö.

Enligt If finns det mer att göra.

– Fler skolor behöver utrustas med farthinder och hastighetsdisplayer. En annan åtgärd är att bygga fler entréer och tillfartsvägar så att trafikströmmarna inte koncentreras till en och samma plats. Och såklart ska man undvika att ta bilen om man kan, säger Caroline Starck.