Annons

Det är ett underhållsarbete på två broar som ska göras med bron nordväst om trafikplats Hedenstorp. När arbetet är klart ska Trafikverket i juni fortsätta med bron på trafikplats Hedenstorp.

Ytterligare vägarbeten i höst

E4, Brahehus:

Underhållsarbete av tre broar ska göras. Arbetet med bron på E4 börjar den 25 se..

Ytterligare vägarbeten i höst

E4, Brahehus:

Underhållsarbete av tre broar ska göras. Arbetet med bron på E4 börjar den 25 september och väntas vara klart i slutet av oktober. Arbetet med på- och avfarten till rastplats Brahehus pågår 6-22 november. Det väntas bli stor trafikpåverkan på E4 på grund av avsmalning och hastighetsbegränsning.

Väg 31, trafikplats Ekhagen:

Underhållsarbete på en bro ska göras 11 september-oktober. Stor trafikpåverkan väntas. Ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet. Det finns stor risk för köbildning, speciellt i rusningstrafik på grund av avsmalningar och hastighetsbegränsningar.

Trafikverket räknar med att det finns en stor risk för bilköer främst under rusningstid, och de uppmanar bilisterna att visa hänsyn och köra försiktigt både för egen del och för de som arbetar på vägen. Eftersom motormässan Elmia pågår under den här tiden så riskerar trafiken dit att påverkas.

Förbättra broarna

Syftet med underhållningsarbetet är att förlänga broarnas livslängd. Det planerade underhållet sker då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Annons

Det är kantbalkarna på bron som byts ut för att bron ska fortsätta att vara stark och säker. Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion och i dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.

Även tätskicket ska bytas. Det är ett lager mellan asfalten och betongen som skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Trafik leds om

När Trafikverket jobbar med bron nordväst om trafikplats Hedenstorp kommer trafiken ledas om i västlig riktning (från Jönköping mot Göteborg) via Hedenstorpsvägen och väg 673.

Trafik i östlig riktning (från Göteborg in mot Jönköping) leds förbi arbetsplatsen i ett körfält och med sänkt hastighet. Även södergående trafik på väg 26/47 från Mullsjö/Habo kommer att påverkas av arbetena.

När Trafikverket arbetar med bron i trafikplats Hedenstorp leds trafiken om från väster (Göteborg) mot väg 26/47 Mullsjö/Habo via trafikplats Haga och tillbaka upp mot trafikplats Hedenstorp igen. Trafik som kommer från väg 26/47 mot Jönköpingleds leds förbi arbetsplatsen i ett körfält och med sänkt hastighet.