Annons

Påsken är en helg som förknippas med banarbeten och förlängda restider. Trafikverket uppger att arbeten görs för att förbättra järnvägen, göra den mer robust och bidra till att färre tåg blir försenade.

”Arbetena är ett led i att förbättra möjligheterna att även fortsättningsvis komma fram smidigt och tryggt. Att åka tåg är dessutom ett klimatsmart sätt att resa”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Bussar ersätter tågen

Trafikverket passar på att förbättra järnvägen under påskhelgen då det är färre pendlingsresor. Flera avstängningar kommer att påverka tågresenärerna under påsken även i år.

Jönköpingsbanan kommer att påverkas under påskhelgen. Sträckan mellan Jönköping och Nässjö kommer att vara avstängd från den 19 april klockan 23:00 fram till den 21 april klockan 24:00. Bussar ersätter persontrafiken.

Annons

Under avstängningen kommer nya funktioner att kopplas in i Tenhult för att tågen ska kunna gå tätare och på så sätt kommer kapaciteten på spåren att höjas. Under veckodagarna planeras underhållsarbeten mellan klockan 9-15. Under denna tid ersätter bussar tågen.

Vägarbeten påverkar

Motormässan som pågår i Jönköping under påsken väntas locka närmare 80 000 besökare och framför allt under långfredagen och påskafton beräknas det vara väldigt mycket trafik som är på väg till mässan.

Dessutom pågår en del vägarbeten som också kan göra att trafiken rullar långsammare än normalt. I Jönköpings län pågår vägarbete just nu på väg 26/47 mellan Månseryd och Nässjö och på väg 26/40 pågår vägarbete vid Trafikplats Hedenstorp.

Tänk på detta i påsktrafiken

Håll avstånd och anpassa körningen till rådande trafikläge.

Ta regelbundna raster om ..

Tänk på detta i påsktrafiken

Håll avstånd och anpassa körningen till rådande trafikläge.

Ta regelbundna raster om du kör långt.

Låt passagerarna sköta din mobil.

Räkna med att det kan uppstå köer stundtals.

Kör nykter.

Källa: Trafikverket

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app