Länsförsäkringar påstod att skadan uppkommit av ett blött droppande klädesplagg och att den då inte omfattas av brandförsäkringen.
Jönköpingsbon hävdar att en kortslutning har skett och att det är ointressant vare sig detta skett utanför eller innanför skalet till omvandlaren i hans husvagn. Därför begär han ersättning.
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) anser att skadan har skett på ett sådant sätt som omfattas av brandförsäkringen och beslutar därför att Länsförsäkringar i Jönköping bör kompensera kunden för skadan.

ARN