Annons

Tanken med ett traumacenter är att det ska samlas kompetens och kunskap där och att detta ska ge ett bättre stöd åt människor som bär med sig svåra psykiska men från traumatiska händelser. Det övergripande syftet är att traumacentret ska rädda liv och samtidigt arbeta för att patienterna uppnår en god hälsorelaterad livskvalitet.

Tillgång till nyckelpersoner

Mikael Ekvall anser att det behövs ett traumacenter för att kunna garantera ett komplett omhändertagande dygnets alla timmar. Han tycker att det är viktigt med tillgång till nyckelpersoner inom flera olika specialiteter.

”Att en människa upplever tecken på trauma är ofta en signal på att individen börjar återhämta sig från det som har hänt och då måste vården vara redo med stödinsatser. Den största traumaproblematiken behöver inte ske i direkt anknytning till själva händelsen utan kan göra sig påmind flera år efter själva händelseförloppet”, skriver Mikael Ekvall i motionen.

Annons

Olika typer av trauman

Som exempel på traumatiska händelser nämner han Estoniakatastrofen, orkanen Gudrun, tsunamikatastrofen i Sydostasien men också bilolyckor, bränder och anhöriga till personer som genomfört suicid.

Traumacentret är även tänkt att kunna ta emot personer som upplevt trauman efter att ha flytt undan krig, tortyr och förtryck.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app