Annons

Vi Habodemokrater säger samma sak innan valet som efter. Äldrefrågorna är den viktigaste frågan för vårt parti, vi anser det är skamligt att våra äldre som byggt landet inte kan få en värdig ålderdom.

Vi hade en motion som behandlades i kommunfullmäktige i december 2018 där vi vill se ett trygghetsboende centralt precis som PRO efterfrågar vi vill att kommunfullmäktige ger Habo Bostäder ett ägardirektiv att när Magasin L (fd solrosens blommor) rivs om några år att det planeras för inte bara för vanliga hyresrätter utan en eller två våningar blir trygghetsboende.

Detta sa vi senast när vår motion behandlades men övriga partier vägrar ännu lyssna på sund förnuft. KD har lagt en motion om att utreda att lägga ett trygghetsboende på vårdcentralen där ingen vill bo? Nu har man gjort en markanvisningstävling att lägga ett eventuellt trygghetsboende på Munkvägen även detta långt från centrum. Vi Habodemokrater kommer driva frågan om ett centralt placerat trygghetsboende samt mindre enheter på landsbygden.

Annons

Morgan Malmborg

Habodemokraterna