Annons

Det handlar om läkare på Ortopedkliniken som mår psykiskt dåligt på grund av arbetsmiljön. Skyddsombudet har slagit larm och kräver nu ett föreläggande från Arbetsmiljöverket.

Annons

Anledningen till den dåliga arbetsmiljön är en omorganisation som gjordes för två år sedan. Då stängdes den geriatriska kliniken, där sjukdomar som är kopplade till åldrande, och patienterna flyttades till ortopedkliniken. Läkarna fick då även ta hand om de äldre patienterna medicinska sjukdomar, något som har medfört mycket stress och psykiska besvär eftersom läkarna inte har de specialkunskaper och den kompetens som krävs.

Skyddsombudet skriver nu att läkarnas hälsa är i fara, de känner ofta en stor otillräcklighet och känner att de inte hinner.

En specialistläkare inom geriatrik har anställts till kliniken, en läkare som kommer att tillträda sin tjänst inom kort.