Jnytt har tidigare berättat om förslaget om att införa fartdämpande åtgärder på Narvavägen.

– Det var många år sedan, kanske tio år, som vi pratade om detta. Men då körde busslinje 17 på Narvavägen och därför gick det inte att ha bulor där då. Men nu går bussen vid Kortebovägen i stället, så jag tänker att jag gör ett nytt försök, sa Harriet Roosquist när Jnytt tidigare pratade med henne.

Polisens uppgift

I dag tar politikerna i stadsbyggnadsnämnden ställning till förslaget, men föreslås avslå motionen. På sträckan finns en passage vid Björnebergsvägen och ett övergångsställe vid Anders Blomstrands väg. På övriga sträckan kan tjänstemännen på kommunen inte se någon punkt där de ser något stort behov av att korsa gatan.

Annons

De förklarar sitt förslag till beslut med att de med sitt arbete att minska och förebygga olyckor med oskyddade trafikanter har koncentrerat byggnationen av åtgärder där de känner att det finns ett behov för oskyddade trafikanter att korsa gatan. De menar att det är polisens uppgift att se till att hastigheterna hålls i området.