Jönköping kommer att stå värd för två stora träffar för Jehovas vittnen i sommar. totalt räknar man med att det blir omkring 9 000 personer som kommer att delta vid sammankomsterna.

– Det är regelbundna religiösa högtider för oss. Vi kommer att ha gudstjänster och ska träffas och umgås, säger Stefan Nilsson, församlingsäldste i Jehovas vittnen i Målilla till JP.se.

Sammankomsterna äger rum på Elmia 30 juni-2 juli och 14-16 augusti.

– Kan man åka på motormässan på Elmia, kan man åka på något sådant här, säger Stefan Nilsson.