Annons

Korridoren på Sanda grund- och gymnasiesärskola pryds numera av ett fantasifulla djur på väggarna. Landskap, rörelse och form inkluderar alla årstiderna och i målningarna finns ord, bilder, små berättelser och fabeldjur i olika miljöer som ska ge utrymme för drömmar och samtal.

– Vi har sagt att vid ombyggnation ska 0,5 procent av byggkostnaden bli gestaltning och när det gäller nyproduktion handlar det om en procent av byggkostnaden som blir gestaltning, berättar Eva-Karin Dahlgren, administratör på kultur- och fritidsförvaltningen.

60 byggprojekt igång

Sanda grund- och gymnasiesärskolas nya lokaler stod klara i augusti 2015, i anslutning till Sandagymnasiet. Det är tack vare den nya regeln om konstnärlig gestaltning som lokalerna nu har fått konst på väggarna.

– Vi har just nu 60 olika slags byggprojekt på gång inom fem år och alla dessa kommer att få konstnärlig gestaltning. Det handlar om runt 28 miljoner kronor vi kommer att satsa på gestaltning, berättar Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek på kultur- och fritidsförvaltningen.

Annons

Han berättar att det kommit in 57 intresseanmälningar för att få göra konsten på Sanda. Av dessa gick tre vidare och fick göra ett skissförslag för kommunens gestalningsgrupp, som består av tre politiker och flera tjänstemän.

Konst på dörrar

Det blev sedan Tania Goryushina som fick uppdraget. Hon har under sommaren ägnat 25 dagar åt arbetet och hon hoppas nu att den som passerar konsten ska spridas av glada och positiva känslor. Förutom konsten på väggarna har hon med hjälp av konstnärerna Malin Tivenius och John Söderberg också skapat konst på sex dörrar.

– Den som är synskadad ska kunna känna på skylten och förstå vad det är för rum, berättar Tania Goryushina, som tycker att det är roligt att få använda sin kunskap till detta.

Här invigs konsten på Sanda genom att eleverna själva fick klippa invigningsbandet.
Foto: Rebecca Staf

Tania Goryushina visar en av dörrarna som försetts med konst. Den med synnedsättning ska kunna känna på skylten och förstå att det är ett rum för träslöjd.
Foto: Rebecca Staf

Johan Gärskog, avdelningschef för kultur och bibliotek på kultur- och fritidsförvaltningen, höll ett kort tal tillsammans med konstnären Tania Goryushina i samband med invigningen.
Foto: Rebecca Staf

Skolpersonal berättade för eleverna hur invigningen skulle gå till.
Foto: Rebecca Staf

Fabler i olika årstider pryder numera skolans väggar.
Foto: Rebecca Staf

Här vattnar en flamingo växter. Tanken är att elever och personal på skolan ska kunna stanna upp vid bilderna och kunna skapa sig en egen historia utifrån konsten.
Foto: Rebecca Staf