Krogarna som får indraget tillstånd är Murphys och Red Lion. Om de väljer att överklaga till förvaltningsrätten så kommer de ha möjligheten att få inhibition. Det innebär att tillståndet kan återfås tills det att förvaltningsrätten lyft saken.

– Vi välkomnar ett överklagande, så vi vet att det går rätt till, säger Ola Nilsson.

Fel i bokföringen

Eftersom man hittat dokumentation som strider emot varandra i bokföringen hos Murphys så kan man inte lita på att saker gått rätt till. Detta ska vara orsaken till att krogen förlorar sitt tillstånd.

– Vi måste utgå från den personliga lämpligheten, säger Ola Nilsson.

Inte gjort rätt

Även för Red Lion är det ekonomin som ligger bakom. Eftersom de förverkat mer än femtio procent av aktiekapitalet så skulle en kontrollbalansräkning ha upprättats. Detta har inte gjorts, så även här hänvisar Ola Nilsson till den personliga lämpligheten.

Murphys vill inte ge någon kommentar i nuläget.

Vi söker just nu ägarna.