Den nya vårbudgeten presenterar en större satsning på biogas och andra miljömedel. För Jönköpings kommuns innebär det att man får cirka två miljoner i satsning och vidareutveckling för biogas och förnybar energi.

Enligt regeringen kommer det investeras i både solceller och biogas samt förnya elproduktionspremien, som tidigare bara innefattade elcyklar men som vidareutvecklas till andra fordon.

Finns utmaningar

Innovationsminister Mikael Damberg (S) förklarar vad pengarna kommer användas till:

– Det kommer bli ett stöd för att ta fram nya sätt energisatsningar som energimyndigheten kommer dela ut och prioritera, men vi har också valt att jobba med biogas. Men där har vi en del utmaningar med att även göra svensk gas till en exportvara där till exempel Danmark ligger längre än Sverige på den marknaden, säger Damberg.

Annons

Finns efterfrågan

Enligt Kommunalråd Ilan De Basso (S) är detta något som passar Jönköping perfekt med de gassatsningar som gjorts i kommunen.

– Att vi har biogas och det stimuleras och set till att det finns en efterfrågan på biogas är ju väldigt positivt. All utveckling som kan få oss närmare helt fossilfria bränslen är väldigt välkommet. Jag har länge saknat en statlig stimulans av biogasproduktionen, säger De Basso.