Annons

I somras ansökte Peab om stämning av Jönköpings kommun och Ica eftersom man menat att delar av betalningen för bygget av Huskvarna stadshus saknas.

Enligt Peab framgick det under arbetets gång att markförhållandena inte var sådana som de fått information om. Därför skrevs separata fakturor för det överskridande arbetet, men företaget uppger att de inte fått några pengar.

Kommunen och Ica har bestridit kraven då man menar att stämningen innehåller vaga påståenden om kostnader och avvikande markförhållanden. Peab uppges inte heller ha kommit med sina krav senast sex månader från att entreprenaden godkänts, vilket är ett krav.

Fick informationen tidigt

Men Peab ska enligt jp.se skriva i ett yttrande att kommunen och Ica i ett tidigt skede fått information om markavvikelserna. De uppges inte heller ha satt sig emot Peabs rätt till ersättning under arbetets gång.

Annons

Enligt Peab har det funnits brister i formalia och att det ska handla om mer än tio miljoner kronor i utebliven betalning.

Enligt jp.se ska kommunen svara på yttrandet genom att förtydliga kommunens och Icas ställningstagande.