Annons

Men oavsett graden av effektivitet och smart tänkande måste resurserna alltid säkras. Vill vi ha mer resurser – mer personal, fler händer,kortare köer – gäller det att långsiktigt och strategiskt arbeta för att välståndskakan växer, med andra ord ökad ekonomisk aktivitet i den lokala och regionala ekonomin.

Det i sin tur förutsätter arbetsgivare som har möjlighet att anställa fler och då krävs ett varmare företagsklimat. Det är så skatteunderlaget stärks, särskilt när landstings/regionalskatten (som går till sjukvården) är en märkbar del av skatteuttaget.

Det är ont om resurser på Ryhov. Utan skatteintäkter, inga pengar till välfärden – inklusive Ryhov, skriver Dan Sylvebo, Regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.
Foto: TT

Bättre villkor för företagen – som är jobbskaparna och därmed välfärdsskaparna ­– handlar på kommunal nivå bland annat om snabbare bygglovshantering och effektivare marktilldelning, vilket kan vara avgörande faktorer för om ett företag ska etablera eller expandera. Lägre tillstånds- och tillsynsavgifter (som endast bör täcka administrationskostnaden och inte ge överskott) bidrar till att lätta företagens kostnadsbörda.

Annons

Det här är sådant som samtliga länets 13 kommuner bör arbeta med. Därför att minskade offentliga pålagor, positivare attityder och ökad förståelse för företagens konkurrensutsatta vardag från tjänstemanna- och politikerhåll kan bidra till att expansionsmöjligheterna ökar – utrymmet för att anställa vidgas.

I Svenskt Näringslivs undersökningar om lokalt företagsklimat får företagare meddela sin uppfattning om kommunernas näringsmiljö. Vi ser i våra enkäter att totalt i Jönköpings län är trenden under 2010-talet nedåtgående (2017 inget undantag) när det gäller just frågor om kommunernas service och lagtillämpning, alltså sådant som har med inställning och effektivitet i handläggning att göra.

Det materiella välståndet är förutsättningen för det ”humanitära välståndet”, alltså välfärden (vård, skola, omsorg). Det är där vi måste börja, i det materiella, för utan riskvilliga entreprenörer och innovatörer inga företag.

Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatteintäkter. Utan skatteintäkter, inga pengar till välfärden – inklusive Ryhov.

Dan Sylvebo, Regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län