Annons

Av de lärosäten som granskats är det endast sex, inklusive Jönköping University, som fått det höga omdömet för både grundlärarutbildningen med inriktning mot F–3 respektive inriktning 4–6.

Utbildningschef Håkan Sandgren vid Högskolan för lärande och kommunikation är glad, men inte överraskad, av UKÄ:s besked:

– Våra lärare arbetar hårt med att göra våra utbildningar så bra som möjligt och att ge studenterna de förutsättningar som krävs för en komplicerad profession.

Men UKÄ: s granskning ger också flera förslag på hur utbildningarna kan utvecklas.

– En viktig sak med granskningen är att vi får bra uppslag till hur vi kan utveckla utbildningarna och bli ännu bättre. Med utgångspunkt i omdömena kan vi upprätta konkreta handlingsplaner för ett internt kvalitetsarbete, säger Håkan Sandgren.

Annons

Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app