Det är just nu många som drabbats av vinterkräksjuka i Jönköpingsregionen. Vid en konferens på Länssjukhuset Ryhov förra veckan drabbades drygt 20 deltagare av vinterkräkssjukan efter en lunch på restaurangen Qulturum på sjukhusområdet. Deltagarna vid konferensen var personal vid regionen och maten kom från sjukhusets egna kök.

Annons

Även en vårdavdelning på Länssjukhuset har drabbats, det handlar om sex anställda och två patienter på en och samma avdelning som fått vinterkräksjukan. Det råder just nu antagningsstopp på avdelningen.

Smittan sprids i Jönköping

Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att Jönköpings län är ett av de län i landet som det varit flest fall av vinterkräksjukan. I landet rapporterades det förra veckan om 120 fall, varav Jönköping alltså låg i topp.

Just calicivirus som orsakar vinterkräksjukan med kräkningar och diarré är väldigt smittsamt, det krävs väldigt små mängder av viruset för att man ska smittas.

Slipp smittan

Bästa sättet att undvika vinterkräksjuka är att vara noga med handhygienen. Tvätta händerna ofta med två och vatten. Om man blir sjuk ska man sedan stanna hemma i minst 48 timmar efter att man blivit symtomfri.