Annons

Högerextremism och fara för demokratin har varit det bärande argumentet för flera partier i EUP-valrörelsen, inte minst för Socialdemokraterna. Paralleller har dragits med 30-talet. En företrädare för S har till och med menat att förintelse kommer att ske igen om de tre konservativa partierna i Sverige får makt. Jag tycker det är allvarligt, för alltsammans är bara elaka fantasier, som förblindar och polariserar. Ett hinder för demokratin.

Vad det handlar om på riktigt är att det under den kommande femårsperioden kommer att komma upp mängder av frågor där EU-parlamentarikerna måste ta ställning till om fler beslut ska tas inom EU eller inte, om fler rättsakter på EU-nivå ska styra olika frågor och hur långtgående detaljkraven på medlemsstaterna ska vara.

Ett nytt fördrag kan komma att mejslas fram under perioden. Det du har att välja mellan den 26:e är alltså om EU:s institutioner ska få mer eller mindre inflytande, som annars ligger/läggs på statsnivå. En röst på SD innebär mer inflytande för medlemsländerna och medborgarna. En röst på de andra är en röst på mindre inflytande för dessa, i olika grad. Även M och KD vill flytta vissa beslut till Bryssel.

Annons

Den svåra frågan om EU ska straffa stater som ändrar sin lagstiftning i oönskad riktning kan också komma upp. Den viktigaste aspekten har inte diskuterats i offentligheten, den om rättssäkerhet. SD anser att straff inte ska utdelas lättvindigt. Bl.a. måste man säkerställa lika behandling. Det är inte rättssäkert om bara Polen straffas när även Sverige utser domare politiskt och när Sverige inte ens har en konstitutionsdomstol, utan istället ett tandlöst lagråd. Om frågan är oklar är det bättre att fria än fälla.

Låt oss också titta på frågan där det brukar köra ihop sig, invandringen. Om tanken på en ”rättvis” fördelning av flyktingar mellan medlemsstater och andra invandrare ska äga någon relevans, så måste utgångspunkten vara den att det är hjälp i EU som är det avgjort bästa eller enda sättet att hjälpa flyktingar på. Annars kan ju varje land göra på det sätt som de själva tycker är bäst, bara de hjälper flyktingar.

Om man granskar antagandet om att hjälp i EU skulle vara bäst, ser man snabbt att om man hjälper på plats i krisernas närhet så blir det 10-100 ggr billigare, vilket gör att man kan hjälpa många fler, även de som inte har råd att anlita smugglare. Ingen behöver riskera livet på Medelhavet. Flyktinglägren kan bli säkra, demokratiska städer med utbildning, företagande och framtidshopp. När det blir fred kan miljoner starka, välutbildade, demokratiska, motiverade människor återuppbygga sina hemländer.

Dessutom att hjälpa på plats innebär att EU:s länder inte behöver förändras i grunden. Med stor invandring ändras det mesta från normer och attityder till det offentliga rummets skepnad. Oavsett om man tycker att förändringen är bra eller dålig, är det objektivt sett mer demokratiskt om samhällsförändringar istället kommer genom medvetna demokratiska beslut.

För att dina barn och barnbarn ska ha en chans att välja, rösta på SD på söndag. Låt inte soffan avgöra deras framtid.

Staffan Eklöf

Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna

Eu