Det är Bottnaryds företagarförening tillsammans med kommundelsutvecklingsgruppen Norra Mo, Bottnaryds vägförening och Norra Mo kommundelsråd som har skickat in en skrivelse till kommunen om Snickarevägen i Bottnaryd.

Bottnaryds samhälle är inne i ett expansivt skede och det nya industriområdet som ligger intill Snickarevägen i Bottnaryd kommer att utvecklas. Snickarevägen är i dag bara en halv gata och föreningarna vill att den ska breddas till en hel gatubredd så att bussar och lastbilar kan mötas på ett trafiksäkert sätt.

Utöka belysningen

”I samband med breddningen bör det även ordnas med gångbana och en utökad belysning utefter Snickarevägen”, skriver föreningarna i sin skrivelse.

Om politikerna går på tjänstemännens linje väntas nämnden säga att man vill bygga ut Snickarevägen enligt en detaljplan som finns.

Annons