– Skräpboten är viktig för att visa att vi lever i ett samhälle där ingen ska skräpa ner. Det är alltid förbjudet att skräpa ned. Det är hög tid att lagen ändras, så att den omfattar även småskräp som fimpar och tuggummin, och att den tillämpas mer, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Nedskräpning är ett av de allra vanligaste brotten i Sverige och kan leda till böter eller fängelse. Trots det döms det ut mycket få böter för nedskräpning i Jönköpings län.

Minskar trivseln

Under årets första fem månader uppgick antalet till två i hela polisregion Öst. I hela landet har 44 böter utfärdats, vilket är en ökning från 34 böter för samma period ifjol.

Nedskräpningen minskar trivseln och ökar otryggheten i våra städer, har Håll Sverige Rents tidigare undersökningar visat. Och hela 93 procent av svenskarna anser att även fimpen och annat småskräp borde omfattas av nedskräpningsboten, visar en Sifoundersökning som Håll Sverige Rent nyligen har låtit genomföra.

Annons

– De allra flesta stör sig på när det är skräpigt, ändå slängs ungefär en miljard fimpar varje år i Sverige. Undantagen för småskräp kan skapa en osäkerhet hos polisen var gränsen går för att utfärda en bot, samtidigt som det sänder felaktiga signaler om att viss nedskräpning skulle vara mindre allvarlig, säger Johanna Ragnartz.

En miljard fimpar

Uppskattningsvis slängs det en miljard fimpar per år i Sverige. Filtret på fimpen består av cellulosaacetat, som är en slags plast. Plast som hamnar i hav och natur försvinner inte, utan blir bara mindre och mindre och finfördelas så småningom till mikroplast. Fimparna innehåller även en mängd substanser som är giftiga för djur och växter.