Annons

Kvinnan hyr sin bostad i Jönköpings län och kontaktade Hyresgästföreningen eftersom hon hade fått en uppsägning från sin hyresvärd. Hyresvärden skrev i sitt brev att kvinnan inte hade betalat sin hyra och att hon därför skulle bli vräkt. Det uppger Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.
Med Hyresgästföreningens hjälp, bestred kvinnan uppsägningen. Eftersom parterna inte lyckades komma överens, tog hyresvärden saken vidare och vände sig till tingsrätten i Jönköping.

Hade hyresskuld
Hyresvärden hävdade att kvinnan hade en hyresskuld till honom på 29 000 kronor och yrkade därför på att hon skulle förpliktigas att både betala sin skuld till honom och att flytta från bostaden. Kvinnan intygade att hon hade en hyresskuld på 21 700 kronor, men att hon inte längre hade något betalningsansvar för skulden eftersom hon beviljats en skuldsanering av kronofogden.
Chadi Elazzeh, jurist på Hyresgästföreningen och den som företrädde kvinnan, berättar att han fått bekräftelse från kronofogden att kvinnan inte längre hade några skulder till hyresvärden. När en person får en skuldsanering beviljad innebär det att alla skulder som personen hade innan, skrivs av och personen har då inte längre någon skyldighet att betala dem.

”Känner mig nöjd”
Tingsrätten gick på hyresgästens linje och fastslog att kvinnan inte längre hade något betalningsansvar för skulden, det fanns alltså inte längre någon hyresskuld och därför inget skäl att bevilja hyresvärdens yrkanden. Hyresvärden ska även betala för kvinnans rättegångskostnader på 16 000 kronor.
– Jag känner mig nöjd med tingsrättens beslut och det är så klart en lättnad för hyresgästen att både få bo kvar och slippa att betala skulden. Domen har dock inte vunnit laga kraft ännu, så vi avvaktar för att se om hyresvärden väljer att överklaga eller inte, säger Chadi Elazzeh i pressmeddelandet.