Annons

Annons

Sofia Prästgård är rätt tänkt, men varför heter den Emilund och vem var Emil?  Eller är det efter en Emil den är uppkallad. Män är ju de flesta orts- och husnamn uppkallade efter.
Villan är uppförd 1875 av Alex (Alexander) Lagerman och därför kallas den ofta den Lagermanska villan. Hans hustru hette Emilia och huset skall heta Emililund, men det har redan på 1875 års karta, ja samma år som huset byggdes, förvanskats till Emilund. På 1915 års karta heter det Emiliund. Kärt barn har många namn, men namnet baserat på hustruns förnamn slog aldrig. Det blev i folkmun Lagermanska villan.

Gjorde kvinnor arbetslösa
Makarna Lagerman kom till Jönköping 1870 från Stockholm och mannen skrevs in i kyrkboken som mekaniker, så småningom reviderades detta till maskiningenjör. Han hade studerat vid Norrköpings Tekniska Elementarskola, men troligen inte avlagt någon examen. Detta till trots blev han mannen ”som gjort flest kvinnor arbetslösa” i Jönköpings stad. Han konstruerade en ”komplettmaskin” 1892 och den finns numera till beskådande på Tändsticksmuseet i Jönköping. Maskinen matades med impregnerade tändsticksämnen och särade dem, värmde dem, doppade dem i paraffin eller svavel och därefter i tändsatsblandning, torkade och paketerade färdiga tändstickor i askar - helt automatiskt. Komplettmaskinen sparade arbetskraft och sköttes av endast en förman och två arbetare.

Övergick till kyrkan
Axel Lagerman dog 1904 och hans maka 1921. De hade inga barn. När makan avled testamenterades gården till Jönköping Stad, som hyrde ut den som privatbostad. En hyresgäst var Sofia församling och så småningom köpte de fastigheten 1937. Den var sedan prästgård till 1972 då Olof Thulin flyttade ut som den siste kyrkoherden i huset. I tio år användes den av Länkarna men nu används den för diverse kyrkliga aktiviteter.


Källa
Tidningsurklipp med text av Olof Thulin.
Wikepedia