Annons

Jönköpings kommun har låtit inventera träd på båda sidor om Stadsparksvallen, samt åt Mariebohållet där en förskola planeras. Det handlar om ytor på sammanlagt omkring två hektar.
60 träd
Resultatet är inte sammanställt än, men inventeraren Tomas Fasth säger att han betecknar omkring 60 träd i området som särskilt skyddsvärda.

Stora och gamla träd
Det handlar både om exotiska arter och ovanligt stora och gamla träd, däribland en coloradogran som är över 40 meter hög och har en omkrets på 5,5 meter.
– Det är en av de grövsta och högsta ädelgranarna som finns i Sverige, säger Tomas Fasth, och förklarar att virkesvolymen på ett sådant träd motsvarar 50 avverkningsklara tallar.
– Och här finns en björk med en omkrets på över fyra meter, som måste vara kommunens största.

Rödlistad skalbagge
Arboretet anlades för omkring 100 år sedan men i parken finns också tallar som tros vara en bra bit över 200 år gamla.
I barken på en av dem fann Tomas Fasth spår av reliktbock, en rödlistad skalbagge.
Landskapsarkitekt Jenny-My Eliasson på Jönköpings kommun förklarar att inventeringen är en del i beslutsunderlaget kring Stadsparksvallen.
– Blir det utbyggnad måste vi ta ner träd, och då behöver vi veta vilka träd som är viktiga ur naturvärdessynpunkt.
Lise-Lotte Johansson bedömer det som osannolikt att inventeringen av natur- och kulturvärden i sig kan stoppa planerna för arenan och förskolan:
– Jag skulle tippa att det handlar mer om placeringen av byggnaderna.