Annons

Anmälan gäller en patient som tidigare var opererad för bröstcancer. Hon upptäckte själv en knuta i ärret efter den tidigare operationen.

När hon kom på sin ordinarie mammografiundersökning av den inte opererade sidan gjordes därför även en undersökning av den opererade sidan.

På grund av oklarheter i rutiner och arbetssätt missade dock vården att bedöma mammografibilden av den sidan där knutan fanns.

Togs inte på allvar

När kvinnan sedan var fortsatt orolig för förändringen togs inte hennes oro på allvar av vårdpersonal. Region Jönköpings län uppger att anledningen ska ha varit oklara riktlinjer i hur en sådan knuta i ett ärr efter tidigare bröstcanceroperation ska bedömas.

Knutan visade sig vara ett återfall av cancersjukdom och diagnosen fördröjdes sju månader.

Patienten är nu under behandling och kontroller för sin cancersjukdom. Någon ytterligare spridning ska inte ha påvisats.

Annons

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app