Det finns flera olika bakgrunder till varför gator och platser heter som de gör i kommunen. Helen Lerge berättar att många namn är kopplade till historien.

– Det kan vara en gata som fått namn efter en gammal gård som legat på platsen eller att man tagit tillvara på populära namn. Någon gata har döpts efter en piga och många namn kommer från personer som bott i närheten eller i trakterna, berättar Helen Lerge.

Väljs kategorinamn

När det gäller nya bostadsområden där det innebär att många nya gator ska döpas samtidigt så har det varit svårt att hitta på namn som är knutna till historien. I dessa fall har det i flera fall i stället blivit kategorinamn.

– Ett kategorinamn kan exempelvis vara kryddväxter, yrken eller svampar. På Kungsängen har vi stjärnbilder som kategorinamn och på Samset är det namn från Astrid Lindgrens böcker, exempelvis Emils gata, Antons gata, Villekullegatan och så vidare, förklarar Helen Lerge.

Annons

I kommunen finns en namnberedning som sätter igång processen när en gata ska få sitt namn. Helen Lerge sitter som sekreterare i beredningen, lantmäterichefen är ordförande och dessutom sitter fyra politiker också i nämnden.

– Det har skiftat lite vilka politiker som sitter med där, men det brukar vara två personer från varje block. Oftast blir det personer som har ett intresse av att bevara de gamla namnen och som tycker att det är kul. Det blir oftast bra diskussioner, säger Helen Lerge.

Kopplat till industrin

När en ny gata ska döpas går namnberedningen igenom olika förslag på namn. Ibland tar de kontakt med hembygdsföreningen i området för att fråga om det finns något särskilt i området som det går att knyta namnet till.

– Självklart kan det vara svårt att hitta på namn ibland, medger Helen Lerge.

Bland de nyare namnen finns bland annat flera gator i Munksjöstaden, där det finns namn som Tjärpappsgatan, Stenroddargränd och Ångbåtsgränd.

– Här har vi kopplat namnen till den gamla industrin i vid Munksjön. Det handlar också om båttrafik som gick i området, berättar Helen Lerge.

Några gatunamn

Ådalsvägen, Huskvarna: Vägen längs ådalen byggdes som statens nödhjälpsarbete under å..

Några gatunamn

Ådalsvägen, Huskvarna: Vägen längs ådalen byggdes som statens nödhjälpsarbete under åren 1921-1923.

Odengatan, Huskvarna: Odengatan har sin början vid den norra delen av kvarteret Oden i centrala Huskvarna. Det finns många gator och kvarter i Huskvarna som har anknytning till den nordiska mytologin och dess asagudar.

Kortebovägen, Jönköping och Bankeryd: Namnet Kortebo kommer av mansnamnet Korte. En uppgift i Jönköpings stads tänkebok, 1525, säkerställer denna teori. Där förekommer namnet under formen: Kortabodha. Denna skrivform säger bestämt, att det är mansnamnet Korte som ingår i ortnamnet.

Björnebergsvägen, Jönköping och Bankeryd: Vägen sträcker sig från Jönköping, förbi Björnebergs säteri och till Bankeryd. Björnebergs säteri är en av länets bäst bevarade herrgårdsanläggningar från 1700-talet. Egendomen har bildats genom sammanslagning av Kättilstorps, Siggarps och Björnekulla gårdar.

Gröna gatan, Söder/Torpa i Jönköping: Fastigheten Gröneport låg på Pilgatan, norr om där Gröna gatan går idag. Namnet Gröneport har sitt ursprung från att fastigheten hade ett grönt staket. Detta har sedan gett upphov till namnet Gröna gatan.

Junegatan, Väster/Bäckalyckan i Jönköping: Där Junegatan nu finns, rann Junebäcken fram. Bäcken utgjorde gränsen mellan Småland och Västergötland.

Här går det att läsa mer om varför gatorna fått sina namn.