Annons

Vätternrundan har under en längre tid övervägt förändringar av olika delar av banan, kanske framför allt bansträckningen vid norra Vättern. Det är en trång del av banan som många deltagare tycker behöver ses över.

- Vi strävar hela tiden efter att höja upplevelsen av våra arrangemang, inte minst genom tryggare och säkrare lopp, säger Gunilla Brynell-Johansson. Vi gjorde en extra deltagarundersökning efter årets lopp och den stärkte vår bild av att vi behöver göra något när det gäller sträckningen efter Hammarsundet.

Planerad ombyggnad

En omfattande planerad ombyggnad av riksväg 50 har också ökat behovet av en alternativ sträckning av banan. Därför har Vätternrundan under hela sommaren och hösten arbetat intensivt med en översyn av bansträckningen, i samverkan med Trafikverket.

Annons

- Vi har flera olika alternativ, säger Gunilla Brynell-Johansson, och det är ett stort arbete. Vi behöver provköra alla alternativ och tänka igenom varje meter av vägen. Vi tittar på varje enskild korsning och vi går igenom hur depåerna skulle kunna ligga.

- Det är många parametrar att ta hänsyn till innan vi har ett beslutsunderlag klart för vår tillståndsansökan till länsstyrelsen.

Därför skjuter Vätternrundan nu upp öppningen av anmälan till den 27 november. Då räknar man med att det ska finnas ett väl underbyggt beslutsunderlag för den tänkta bansträckningen, om det blir någon förändring och i så fall hur den nya sträckningen ska se ut.