Det råder fortsatt bostadsbrist i hela Jönköpings län. För få bostäder har byggts ända sedan 2005 och samtidigt fortsätter folkmängden i länet att öka. Det visar Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys.

Länsstyrelsen i Jönköpings län genomför årligen en bostadsmarknadsanalys med fokus på tre olika delar - bostadsmarknaden i länet, bostäder för nyanlända samt fördjupning och goda exempel.

- Vi har haft ett extra fokus på rättighetsperspektivet när vi har gjort bostadsmarknadsanalysen, säger Karin von Zweigbergk, samhällsplanerare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Rekordhögt invånarantal

Med utgångspunkt i rapporten konstaterar Länsstyrelsen i Jönköping att det råder fortsatt bostadsbrist i samtliga av länets kommuner. I slutet av 2016 var folkmängden rekordhöga 352 735 personer, samtidigt som antalet bostäder som byggs är för få.

Annons

- Tyvärr byggs det inte bostäder i samma takt som antalet invånare ökar. Men det är långt ifrån den enda förklaringen till bostadsbristen. Bland annat har boendemönstren förändrats, säger Zweigbergk.

Uppmanar till kraftfulla åtgärder

För få bostäder har byggts i länet ända sedan 2005 och bostadsbristen ser ut att hålla i sig även framöver, även om det ser bättre ut på landsbygden. Urbanisering, ökad efterfrågan på lägenheter och långa köer till kommunala bostadsföretag är några av trenderna som ligger till grund för den rådande bostadsbristen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län räknar med att för många av länets invånare kommer inte önskemål eller behov av en bättre bostad att infrias under de kommande åren och myndigheten uppmanar därför kommunerna till kraftfulla åtgärder, med fokus på de mest utsatta invånarna i kommunen.