Annons

Medarbetare inom vården, den här insändaren är till er. Vi moderater satsar rejält på er i vår budget för 2020. Vi vill att Region Jönköpings län som arbetsgivare ska göra allt som går för att visa hur viktiga ni är.

Därför gör vi moderater i budgeten för 2020 en riktad personalsatsning för att skapa mer konkurrenskraftiga löner: Ni, våra medarbetare, ska få bra betalt. Vi satsar 60 miljoner kronor per år under fem år för att höja lönerna för medarbetare inom vården.

Det är 250 miljoner mer än vad den styrande koalitionen, med Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i spetsen, föreslår.

För Moderaterna är trygghet och säkerhet mycket viktiga frågor. Det handlar om patienterna och det handlar om er som arbetar i vården. Ni ska vara trygga med att er arbetsmiljö är säker. Som ett led i Moderaternas strävan att Region Jönköpings län som arbetsgivare ska värna sina anställda satsar vi på ökad kameraövervakning på våra akutmottagningar, närakuten och utsatta avdelningar, något som tyvärr är nödvändigt i en tid när hoten och våldet formligen stormar in på sjukhus och vårdavdelningar.

Annons

Vi säger även tydligt nej till förslaget om parkeringsavgifter för våra medarbetare vid sjukhusen, ett förslag som koalitionen har lagt fram. Personal som jobbar udda tider eller bor på landsbygden måste kunna ta sig till och från jobbet på rimligt vis. Då fungerar långt ifrån alltid kollektivtrafiken – bussturerna är för glesa. Därmed är bilen avgörande för många.

Att då straffa den viktigaste resurs vi har inom Region Jönköpings län, personalen, är fel. För det är ett straff att först arbeta hårt för att sedan med skattade pengar tvingas betala för att parkera bilen så att dessa pengar kan tjänas in.

Parkeringsavgifterna, i storleksordningen en femhundring i månaden, är mycket pengar för en undersköterska eller sjuksköterska.

Moderaterna vill dessutom underlätta för alla er som smidigt vill ställa bilen vid Länssjukhuset Ryhov. Det gör vi genom att planera för en ny parkering. På så sätt frigörs yta som även kommer patienterna till del.

Moderata regiongruppen

Malin Wengholm, ledande oppositionsråd

Dan Sylvebo, oppositionsråd

Thomas Bäuml, 2:e vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård

Eva Nilsson, 2:a vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö