Annons

Hälso- och sjukvården är en av de viktigaste grunderna i välfärden. Vi finansierar den solidariskt efter förmåga och får del av efter behov. Kvaliteten i sjukvården i Sverige är bland de bästa i världen men det finns också utmaningar och problem.

Många människor känner i dag oro över om sjukvården finns där när jag behöver den och om jag får hjälp i rätt tid. Kommer jag tvingas armbåga mig fram? Kommer vi sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer resorna till sjukhus eller vårdcentraler bli för långa i framtiden?

Vi tar den oron på allvar!

Därför gör regeringen med Socialdemokraterna i spetsen en stor satsning för att korta vårdköerna och skapa mer tillgänglig vård i hela landet.

Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det rör sig om en uppdaterad kömiljard, satsningar på vårdens medarbetare, en god och nära vård, cancervård samt ökad psykisk hälsa.

Annons

I den nya kömiljarden tar vi hänsyn till att olika delar av Sverige har olika

förutsättningar. Den gamla kömiljarden drog alla regioner över en kam. Med vår uppdaterade modell ser vi till att varje region som kortar sina väntetider jämfört med föregående år får del av kömiljarden. Det ska alltid löna sig att korta vårdköerna.

Men en ny kömiljard är inte den enda lösningen på sjukvårdens problem. Under de närmaste åren behövs många nya medarbetare inom sjukvårdens alla delar - allt från den nära, dagliga omvårdnaden till de med den största spetskompetensen. Personalen är den yttersta förutsättningen för en jämlik vård i världsklass där arbetsmiljö, personalens delaktighet och inflytande tillsammans med attraktiva arbetsvillkor är viktiga delar.

Vi har tillsammans skapat ett av världens bästa och jämlika sjukvårdssystem. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Sjukvårdspolitiken är också det område där väljarna har störst förtroende för oss socialdemokrater. Vi vill därför kämpa för att sätta sjukvården högst på den politiska dagordningen för att du som medborgare även i framtiden ska känna tillit till den socialdemokratiska välfärdspolitiken. I ett samhälle där alla solidariskt bidrar till att finansiera det vi alla behöver under livet. Det skapar styrka och trygghet men också tillväxt och framtidshopp.

När du behöver det som mest, då ska samhället finnas där. Du ska vara trygg med att Sveriges skickliga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns där för dig. Vi tar kampen för en jämlik och tillgänglig vård i hela landet.

Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige!

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Rachel De Basso (S), regionråd med ansvar för folkhälsa och sjukvård