Annons

Till att börja med gör den socialdemokratiskt ledda regeringen en stor polissatsning. Polisen får 7,3 miljarder, mer resurser än de själva önskat. Vi vill ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Rekordmånga studenter har sökt – och blivit antagna till Polishögskolan. Det är mycket positivt.

Rekryteringen till gängen ska stoppas med många olika åtgärder, som sociala insatser, en jämlik skola och fritidsaktiviteter som är tillgänglig för alla. Men även skärpta straff. Vi har till exempel höjt straffen för narkotikabrott, våldsbrott och grovt vapenbrott. Den som i dag påträffas med ett laddat vapen på stan riskerar att inte få komma hem på två år. Det blir automatisk häktning. Vi satsar också på mer kameraövervakning på brottsutsatta platser, vilket har visat sig vara effektivt. Det hjälper polisen i brottsutredningar.

Annons

Vittnen ska också våga berätta. I dag skräms många till tystnad – och polisens arbete försvåras. Därför vill den socialdemokratiskt ledda regeringen utreda hur man kan stärka stödet till vittnen och hur deras trygghet kan öka. Utredningen ska även se över straffet för mened – samt möjligheten att införa kronvittnen.

Den oro som vi känner måste tas på allvar. Därför satsar vi på polisen – och tar krafttag mot gängkriminalitet och skjutningar. Vi satsar också på brottsförebyggande arbete. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot från Jönköpings län