Wardeh Hovi och försäkringsbolaget Länsförsäkringar är oense om hur mycket som ska dras av för automatlådan i hennes bil som totalförstördes i en brand under påskhelgen.
Länsförsäkringar har velat dra av 60 000 kronor, medan Wardeh och hennes anhöriga menar att 30 000 är en mer rimlig summa.
– Jag kan inte uttala mig i något enskilt skadeärende, vi diskuterar aldrig något sådant i media, säger David Vittgård, chef för fordonsskador på Länsförsäkringar i Jönköping.
Vittgård kan däremot säga hur försäkringsbolaget gör generellt när de värderar hur mycket något är värt.

”Kollar med marknaden”
– Vi ska ersätta det ekonomiska värdet och marknadsvärdet före det att skadan inträffade. Vi kollar med marknaden och bilhandlare, förklarar han.
– Vi löser in runt 1 000 bilar under ett år och det gör en värdering i varje enskilt ärende. Det är väldigt sällan vi inte är överens. Om någon inte har samma uppfattning som oss finns det en möjlighet att få en opartisk värdering gjord, den ligger utanför vår verksamhet. Om den kommer fram till ett högre belopp betalar vi ut det.