Annons

Det har nyligen byggts en cykelväg mellan Hakarpsrondellen i Huskvarna och Lekeryd. Nu menar Thomas Herrman att det är dags att förlänga cykelvägen med en ny etapp mellan Hakarpsrondellen och Mjölkafållan i centrala Huskvarna.

Annons

”Sträckningen borde gå från Harkarpsrondellen längs Ådalsvägen fram till Norra porten. Sammankoppling Ådalsvägen till Norra porten bör ske vid Kungsgatan för att få en anslutning till Huskvarna centrum. Den fortsatta sträckan bör följa den gamla banvallen längs Järnvägsgatan fram till den befintliga cykelbanan som leder mot Jönköping”, skriver han i medborgarförslaget.

”Satsningen rimlig”

Thomas Herrman menar att en satsning på den här cykelbanan ligger rätt i tiden.

”För tio år sedan skulle man kunna ifrågasätta en satsning av cykelbana uppför Ådalsvägen, men i dag när det finns både elcyklar och bra dubbdäck är satsningen rimlig. Det negativa med förslaget är att den kommer spräcka anslaget för cykelbanor, men kostnaden bör vara moderat om man ser det som en infrastruktursatsning. Det positiva är att etappen kommer att binda samman ett cykelbanesystem från Bankeryd till Lekeryd. I området Egnahem och Stensholm sker en utbyggnad av både bostäder och arbetsplatser som kommer kunna dra nytta cykelbanan”, skriver han vidare.

Nu är det upp till politikerna att behandla och ta ställning till detta förslag.