Annons

Det är Jönköpings Posten som skriver om förslaget att kommunen kliver in som borgensman.

– Det är viktigt att betona att socialtjänsten ger stöd i boendefrågan när den enskilde har försökt själv och alla alternativ är uttömda, säger Andreas Sturesson (KD) kommunalråd med ansvar för välfärdsfrågor till JP.se.

Kvalificerar sig inte, trots att pengar finns

Att få tag på ett förstahandskontrakt till en lägenhet i Jönköping är svårt. Vissa grupper har svårt att kvalificera sig till ett sådant förstahandskontrakt, trots att de har råd.

Annons

– Det kan handla om personer som har dragit på sig en betalningsanmärkning, men som i övrigt lever ett vanligt liv med arbete och lön. Det enkla misstaget ska inte behöva göra så att man inte kommer in på bostadsmarknaden, säger Andreas Sturesson.

Kommunalrådet säger att åtgärden är ett önskemål från privata fastighetsägare och att det skulle kunna bättra på samarbetet mellan kommunala och privata fastighetsägare.

– De har sagt att de kan göra något ytterligare om de får detta i utbyte.

Stadskontoret bedömer kostnad

Enligt JP bedömer stadskontoret kostnaderna för hyresgarantin, och de ska täckas av det statliga bidrag kommunen kan få.

Det bostadssociala arbete socialtjänsten genomför där de hyr ut lägenheter i andrahand till personer som exempelvis har missbruksproblem eller lider av psykisk ohälsa berörs inte.

– Den här åtgärden med hyresgaranti är för den som inte har den här typen av problematik. En person som har kvarstående betalningsanmärkningar, men i övrigt ett arbete och lön, ska inte behöva ha ett så stort ärende hos socialtjänsten, de kanske kan stå på kontraktet själva, säger Sturesson till JP.