Annons

Fakta om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes den 17 januari-4 februari 2019 som en webbaserad enkät till ..

Fakta om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes den 17 januari-4 februari 2019 som en webbaserad enkät till 2 300 svenskar i åldern 18–79 år, ur ett riksrepresentativt urval.

I Jönköpings län svarade 100 personer på frågan: Bland barn och unga når en av tre upp till Folkhälsomyndighetens rekommenderade mål på 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Det finns ett förslag om att öka statens satsning på idrottsrörelsen med 50 procent. Tycker du att det förslaget är: mycket bra, ganska bra, ganska dåligt, mycket dåligt, tveksam/vet ej.

I dag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna upp till Folkhälsomyndighetens rekommenderade mål om 60 minuters fysisk aktivitet varje dag.

– Att så få barn och unga får tillräcklig motion är en tickande folkhälsobomb. Idrotten behöver göra mer för att bryta den stillasittande trenden. Framför allt behövs riktade satsningar mot de barn som rör sig minst, säger Märit Bergendahl, nytillträdd ordförande för Svenska Innebandyförbundet, i ett pressmeddelande.

Annons

Idrotten får i nuläget drygt två miljarder kronor i statsbidrag varje år. Pengarna går till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som har i uppdrag att fördela stödet bland föreningar och förbund.

"Öka insatserna"

En stor majoritet av invånarna i Jönköpings län tycker att dagens anslag till idrotten är för låga. Sifoundersökningen, som är beställd av Svenska Innebandyförbundet, visar att nästan nio av tio invånare i Jönköpings län, 85 procent, vill öka anslagen till idrottsrörelsen från dagens nästan två miljarder kronor till tre miljarder kronor per år. För landet som helhet är siffran 88 procent.

– Med mer statligt stöd kan idrottsrörelsen öka insatserna för att fler barn och unga kommer i rörelse. Ett ökat statligt stöd bör dock kombineras med skärpta krav på återrapportering, för att säkerställa att pengarna verkligen gör nytta, säger Märit Bergendahl.