Det har varit en turbulent vår på det kommunala mässbolaget Elmia i Jönköping. För en månad sedan tvingades Robert Sumberesi eftersom styrelsen vill se ett annat ledarskap. Bara ett par veckor senare Roger Jonsson sedan han blivit anklagad för att sitta på dubbla stolar av Jönköpings Rådhus AB.

Ungefär samtidigt kom beskedet att Elmia i personalstyrkan på grund av att bolaget har gått med närmare tolv miljoner kronor i förlust de två senaste åren.

Nu står det klart att cirka 15 anställda varslas.

– Varslet är ett led i den omorganisation som vi måste göra med hänsyn till de besparingskrav vi har fått, säger Karin Sjögren, marknads- och kommunikationschef för Elmia AB, i ett pressmeddelande.

Sedan en tid tillbaka har Elmia arbetat med att se över sin interna organisation med syftet att effektivisera den mot anpassade omkostnader. Den översynen visar nu att runt 15 tjänster beräknas få lämna bolaget, enligt det varsel som lämnats till Arbetsförmedlingen.

De anställda som berörs kommer att informeras nästa vecka och då också erbjudas stöd och hjälp från Företagshälsovården och Omställningsfonden.

Arbetet med att tillsätta en ny vd pågår parallellt med uppsägningarna.

– Det pågår ett rekryteringsarbete genom Elmias styrelse och tidsplanen för det kan jag inte svara på. Men vår förhoppning är att frågan är löst i början av juli, säger Karin Sjögren.