Avsteg från rutin, bristande introduktion för jourhavande läkare och möjligen bristande kommunikation mellan yrkesgrupper ledde till fördröjning av ett akut kejsarsnitt.

Det nyfödda barnet var svårt medtaget efter ingreppet och var under en längre tid i behov av intensivvård.

Region Jönköpings län skriver i ett pressmeddelande att det i nuläget är för tidigt att uttala sig om prognosen gällande barnets hälsotillstånd.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.