Antalet fall av könssjukdomen klamydia i Region Jönköpings län har minskat med nästan tio procent sedan 2009, från 1087 positiva test till 982.

Antalet positiva klamydiatest har gått upp och ner de senaste tio åren, men det är trots allt en nedåtgående spiral, menar smittskyddsläkare Malin Bengnér.

– Vi skulle gärna se att det minskade ännu snabbare. Det kan också vara positivt bara det att det inte ökar, som en del andra könssjukdomar som till exempel gonorré, säger Malin Bengnér till P4 Jönköping.

Relaterat till artikeln