Det visar siffror som Transportstyrelsen redovisar.

Det betyder också att trenden håller i sig då antalet återkallade körkort ökat för varje år sedan 2016 då 1.078 körkort drogs in.

Som vanligt handlar det om fortkörning som den vanligaste orsaken till återkallelse, därefter följer rattfylleri och drograttfylleri.

– Vi ser ett ökat inflöde av ärenden från Polisen vilket förklarar ökningen av antalet återkallelser. Fler förare fastnar i kontrollerna, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Det finns stora variationer mellan länen i landet när det handlar om hur antalet återkallelser förändrats mellan 2018 och 2019.

Här ökar det mest

I majoriteten län ökar antalet återkallelser där Uppsala och Norrbottens län sticker ut med ökningar på 15,6 procent och 12,4 procent. Men i vissa län minskar antalet återkallelser. Störst minskning sker i Blekinge och Dalarnas län med 6,7 procent och 4,9 procent.

I Jönköpings län återkallades 1.327 körkort under 2018 som under 2019 växte till 1.394. Snittet runt fem procents ökning ligger jämnt med snittet för hela Sverige som är på 5,99 procents ökning.

– Vi kan konstatera att inflödet av körkortsärenden varierar mellan länen, så har det även varit under tidigare år. Det finns en tydlig koppling mot Polisens arbete som kan skilja sig åt i olika delar av landet och därmed ge en viss förklaring till skillnaderna, säger Åsa Bergqvist.