Enligt hovrättspresident Charlotte Brokelind beror den tilltagande belastningen på att polis och åklagare fått mer resurser och därmed löser fler brott. Dock har inga ytterligare resurser tillförts Göta hovrätt, där väntetiderna nu ökar.

Resursbristen har lett till att flera rättegångar skjutits upp i fjol och hittills i år. Mål med häktade eller unga har förtur enligt lag, men väntetiden för övriga mål ligger nu på sju månader. Det är två månader långsammare än vad regeringen tycker är godtagbart.

Brokelind berättar att domstolen nu testar nya metoder för att minska väntetiderna. En strategi för att underlätta planeringen, och genom det korta ner väntetiderna, är att uppmuntra berörda parter att låta hovrätten avgöra målen utan huvudförhandling. Den enda skillnaden är då att parterna inte behöver vara på plats. Enligt Brokelid är detta inget som riskerar rättssäkerheten.

– Jag ser en större risk med att mål blir liggande länge. För då får folk inte sina domar och de får inte sin rätt prövad. Så det är en mer överhängande risk att målen blir gamla här i hovrätten, säger hon till P4 Jönköping.